2014-03-12

نشست در کجا ایستاده‌ایم؟!

«در کجا ایستاده‌ایم؟»؛ نگاهی به اندیشه‌ ، آورده‌ و بایسته‌های استاد مقصود فراستخواه در جهان فکر، فرهنگ ایرانی🔻 ✅ زمان: شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲- ساعت ۱۷ […]